۰۲ تیر ۱۳۹۹

نماینده مجلس ایران: خدا کند اینستاگرام فیلتر شود!

حسن نوروزی، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به احتمال فیلتر اینستاگرام توسط مجلس یازدهم گفت: خدا کند این اتفاق بیافتد. به نظر می‌رسد مجلس یازدهم به‌شدت به‌دنبال محدودسازی بیش از پیش اینترنت در ایران است.

حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس یازدهم با اشاره به احتمال فیلتر اینستاگرام توسط مجلس یازدهم گفت: خدا کند این اتفاق افتد. فضای باز اینستاگرام و تلگرام تهدید برای جوانان است و این برای نظام شکنندگی دارد.

نماینده رباط کریم در مجلس افزود: زمانی که کمیسیون حقوقی شکل گیرد به جد دنبال فیلترینگ اینستاگرام خواهیم بود.

پیش از این نیز محمد سبزی، نماینده مجلس شورای اسلامی گفته بود که با توجه به این‌که علی خامنه‌ای خواهان کنترل فضای مجازی است، مجلس نیز این وظیفه را دنبال خواهد کرد.