۰۴ شهریور ۱۳۹۹

«رایاتبعه» برای استفاده‌کنندگان خارجی از فضای مجازی ایران

شورای عالی فضای مجازی به‌دنبال صدور «تبعیت» با عنوان «رایاتبعه» برای استفاده‌کنندگان خارجی از «فضای مجازی ایران» است. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی به‌دنبال محدود کردن هر چه بیشتر فضای مجازی است.

رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی از مفهومی جدید به عنوان «رایاتبعه» رونمایی کرد و گفت که پلیس کشور باید در فضای مجازی برای گذرنامه افراد خارجی که می‌خواهند «رایاتبعه» یا «تبعه فضای مجازی کشور» باشند، فکری بکند.

این عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی به علاقه احتمالی افرادی برای «زیست در سرزمین فضای مجازی ایران» اشاره می‌کند و تاکید دارد که: «این زیست باید قانونمند باشد.»

جلیلی می‌گوید: «از آنجایی که ورود این اشخاص به فضای مجازی از طریق فرودگاه واقعی انجام نمی‌شود و پلیس مهاجرت آن را چک نمی‌کند، مقررات متفاوتی برای ورود به صورت مجازی می‌طلبد. در اینجا باید مساله را بشناسیم و برای آن راهکار تدوین کنیم.»

هر چند این اولین بار است که یک عضو این شورا درباره صدور «تبعیت» برای استفاده‌کنندگان خارجی از «فضای مجازی ایران» سخن‌ می‌گوید، اما «قانون‌مند» و ضابطه‌مند کردن این فضا ذکر هر روزه این شوراست.

این ضابطه‌مند کردن و یا به عبارت بهتر قصد انجام این کار هم بدون هزینه نبوده است و بودجه‌های کلانی برده، با وجود این به نظر نمی‌رسد که هنوز جمهوری اسلامی توانسته باشد افساری بر اسب سرکش فضای مجازی زده باشد.