۰۶ شهریور ۱۳۹۹

استقبال چین از افزایش حضور در فعالیت‌های رسانه‌ای و ارتباطی در ایران

سفیر چین در تهران با اعلام اینکه دفتر مدیریت اطلاعات فضای مجازی چین در تنظیم مقررات فعالیت شرکت‌های اینترنتی نقش مهمی ایفا می‌کند،‌ گفت که از همکاری و ارتباطات بین سازمان‌های تنظیم‌گر بین دو کشور چین و ایران استقبال می‌کند.

صادق امامیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در دیدار با سفیر چین گفته است که سرمایه‌گذاری‌های مشترک را از مبانی مهم توافقات رسانه‌ای و دو طرفه ایران و چین می‌داند.

او افزود: همه ما می‌دانیم که نمی‌توانیم حکمرانی رسانه‌ای خود را فقط به وسیله فیلترینگ و سانسور برقرار کنیم، همکاری‌های اقتصادی می‌تواند به رشد رسانه‌های ما در همه زمینه کمک کند. هم چین و هم ایران دغدغه‌های مشترک و قابل توجهی هم در زمینه سیاسی و هم در زمینه اجتماعی دارند.

چانگ هوا، سفیر چین در تهران نیز با تاکید بر اینکه دفتر مدیریت اطلاعات فضای مجازی چین در تنظیم مقررات فعالیت شرکت‌های اینترنتی نقش مهمی ایفا می‌کند، گفت: سفارت چین از همکاری و ارتباطات بین سازمان‌های تنظیم‌گر بین دو کشور چین و ایران استقبال می‌کند و حتما این تمایل به سازمان تنظیم‌گر و دفتر مدیریت اطلاعات فضای مجازی چین منتقل خواهد شد.