۱۷ شهریور ۱۳۹۹

آذری جهرمی: از قانون فیلترینگ تبعیت می‌کنم

محمدجواد آذری جهرمی گفته است که اختیار قطع و فیلترینگ در قانون به وزیر ارتباطات داده نشده و وزارت ارتباطات مسئولیت توسعه این حوزه را دارد و مبنای ما نیز قانون است. بر اساس قانون، قاضی یا کمیته تعیین مصادیق چنین اختیاری دارد ما موظف به تبعیت از قانون هستیم. من هم به حکم قانون وزیر هستم و تا در این موقعیت قرار دارم باید از قانون تبعیت کنم.

محمدجواد آذری جهرمی می‌گوید که «وزیر وصل ارتباطات» است نه «قطع ارتباطات» این در حالی است که او در توضیح مساله فیلترینگ توضیح می‌دهد که ومحمدجواد آذری جهرمی گفته است که اختیار قطع و فیلترینگ در قانون به وزیر ارتباطات داده نشده و وزارت ارتباطات مسئولیت توسعه این حوزه را دارد و مبنای ما نیز قانون است. بر اساس قانون، قاضی و یا کمیته تعیین مصادیق چنین اختیاری دارد ما موظف به تبعیت از قانون هستیم. من هم به حکم قانون وزیر هستم و تا در این موقعیت قرار دارم باید از قانون تبعیت کنم.

وزیر ارتباطات گفته است که «زمانی‌ که یک پلتفرم، که مورد استفاده حجم عظیمی از مردم است را به خاطر یک مشکل ببندید، طبیعی است که مردم با این حکم مقابله می‌کنند و به دنبال استفاده از فیلترشکن می‌روند. از وزارت ارتباطات هم خواسته می‌شود که جلوی فعالیت فیلترشکن‌ها گرفته شود. وقتی بیش از ۳۰ میلیون نفر دنبال فیلترشکن هستند، باید لشگری هم آماده شود تا با فیلترشکن‌ها مقابله کند.»

آذری جهرمی روند کلی فیلترینگ و فروش فیلترشکن را غیرمنطقی خوانده و افزوده است که «از نظر من نه در فیلترینگ، و نه در فروش VPN منطقی وجود ندارد، و معیار مشخصی برای مردم، و در برخی موارد برای ما نیز وجود ندارد.»

این در حالی است که فروش VPN از طریق درگاه‌های بانکی در ایران صورت می‌گیرد و این امر نیز کاملا در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد.