۱۵ مهر ۱۳۹۹

وزیر ارتباطات تلویحا تهدید به قطع اینترنت کرد

وزیر ارتباطات گفته است که اگر عقل در جامعه غالب باشد، اینترنت قطع نخواهد شد. به نظر می‌رسد این صحبت وزیر ارتباطات تهدید تلویحی مردم برای جلوگیری از اعتراضات در خیابان است.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات گفته است که بر اساس قانون شبکه ملی اطلاعات زیرساخت کشور است و اینترنت تنها یک خدمت روی این بستر است.

او افزوده که اگر فردا اندروید مانند اپلیکیشن‌ها و بازارهای دیگر ایران را تحریم کند، ما باید حتما جایگزینی داشته باشیم که کسب‌وکارهای ما دچار مشکل نشوند.

وزیر ارتباطات در حالی این مساله را مطرح می‌کند که اندروید یک سیستم عامل آزاد است که دسترسی آن برای همه آزاد است.

او همچنین گفت: کسانی که می‌گویند اینترنت ملی خائن هستند. عده اندکی می‌گویند اینترنت باید قطع شوند که این افراد صاحب نفوذ نیستند. فکر نمی‌کنم اگر عقل در جامعه قالب باشد، اینترنت قطع نخواهد شد.

مشخص نیست منظور آذری جهرمی درباره وجود عقل در جامعه به نهادهای امنیتی است یا مردمی که در اعتراض به فقر و مشکلات اقتصادی به خیابان می‌آیند. در واقع به نظر می‌رسد وزیر ارتباطات تلویحا مردم را تهدید کرده است که اگر برای اعتراض به خیابان بیایند، اینترنت قطع خواهد شد.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که اینترنت ایران از ماه‌های گذشته دچار اختلالات شدید و در برخی مواقع با قطعی همراه بوده است.