وزیر ارتباطات مدعی است که نقشی در فیلترینگ به خصوص تلگرام ندارد اما بعید می‌داند تلگرام رفع فیلتر شود؛ آذری جهرمی در حالی که خود را فاقد قدرت برای جلوگیری از فیلترینگ اعلام می‌کند، وعده می‌دهد که اینستاگرام فیلتر نخواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سرنوشت فیلتر تلگرام عنوان کرد این پیام‌رسان با حکم دستگاه قضایی بسته‌ شده و با همین حکم هم قابل‌ بازگشایی است، هرچند به گفته او بعید است نظر دستگاه قضایی در رابطه با این مساله عوض ‌شده باشد. در حالی‌که آذری جهرمی نقش خود را در فیلترینگ نادیده می‌گیرد،‌ وعده فیلتر نشدن اینستاگرام را می‌دهد.

محمدجواد آذری جهرمی گفته است که «اگرچه مردم در موارد متعدد وزارت ارتباطات را متولی فیلترینگ و رفع آن می‌دانند، اما در اصل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که دادستان کل کشور ریاست آن را برعهده دارد، برای این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند. البته داستان‌ فیلترینگ پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشان داده که علاوه بر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، دستور قضایی هم می‌تواند نقش اساسی در فیلترینگ داشته باشد.»

به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی، در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود حل مساله اصلی فیلتر تلگرام، هنوز این پیام‌رسان فیلتر است و اینکه آیا عزمی برای رفع فیلتر تلگرام وجود دارد، گفت: بعید می‌دانم که نظر دستگاه قضایی در رابطه با این مساله [رفع فیلتر تلگرام] عوض‌شده باشد.

وی درباره نظر شخصی‌اش در رابطه با فیلتر تلگرام گفت: نه موقع انسداد تلگرام نظر ما را خواستند و نه برای رفع فیلتر آن نظر می‌خواهند. طبیعتاً این مقوله‌ای است که به نظر دستگاه قضایی بستگی دارد چراکه با حکم دستگاه قضایی بسته شده است و با همین حکم هم قابل‌ بازگشایی است.

آذری جهرمی در حالی چنین ادعایی می‌کند که نقش وزارت ارتباطات را در کیفیت بحرانی اینترنت ایران نیز نادیده می‌انگارد و می‌گوید که مشکل سرعت اینترنت در ایران مساله فیلترینگ است.